พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 71

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วานิช นายใหญ่องค์การควบคุมจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 71 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงโรม ลพบุรี เขต 1 โดยนาย

นิพนท์ นนธิผอ .สพ.ลพบุรี เขต 1 รายงานเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้อ่านถึงความสามารถด้านวิชาการ, ศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิทยาการของระบบรองสพ.ลพบุรี เขต 1, การศึกษานิเทศก์, กรรมการสถานประกอบการ การศึกษา, ข้าราชการครูและดำเนินการทางการศึกษาและนักเรียนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการพร้อมด้วยท่านประธานและคณะได้ตรวจเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ณ หอประชุมสมบุญมากบุญสพ.ลพบุรีเขต 1

ขอบคุณบทความจาก : พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 71